Siirry suoraan sisältöön
Tuotteemme kestävät elämää

Niemen Tehtaat on valmistanut ja toimittanut kestäviä kalusteratkaisuja suomalaisiin julkitiloihin ja erilaisiin ympäristöihin jo vuosikymmenien ajan.

Tietoa tuotteistamme
Palvelut kestävyyttä lisäämässä

Tarjoamme palveluita tuotteen koko elinkaarelle kasaus- ja asennuspalveluista huolto- ja korjauspalveluun.

Tutustu palveluihimme
Perheyritys jo neljännessä polvessa

Vuonna 1898 perustettu Niemen Tehtaat jatkaa puusepänperinteitä jo neljännessä polvessa. Perheyritys on suomalaisista huonekaluvalmistajista vanhin sekä yksi suurimpia.

Lue lisää meistä

 

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

 

Niemen Tehtaat Oy:n tietosuoja- ja rekisteriseloste

Päivitetty 1.6.2023

Rekisterin pitäjä

Yritys valvoo antamiasi tietoja ja on vastuussa henkilötiedoista tietosuojalain mukaisesti.

Yrityksen tiedot

Niemen Tehtaat Oy
Teollisuuskatu 7
38210 Sastamala
p. +358 3 512 4600

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Panu Niemi
Teollisuuskatu 7
38210 Sastamala
panu.niemi@niementehtaat.fi
p. +358 3 512 4600

Rekisterin nimi

Niemen Tehtaat Oy:n projektimyynnin asiakas- ja markkinointirekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käyttötarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön tietoinen suostumus, kuten uutiskirjeen tilaaminen tai sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.

Henkilötietojen keräämisen perusteena on Niemen Tehtaat Oy:n asiakkaiden palvelemiseen tarvittavien tietojen hallinnointi, ylläpito ja markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia, rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

- etu- ja sukunimet
- yhteystiedot (kuten osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
- asuinmaa
- sukupuoli
- syntymäaika
- kieli

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten

- asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta
- palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot (esim. asiakasnumero, käyttäjätunnukset ja salasanat, nimimerkki) ja sähköisen viestinnän tunnistamistiedot (esim. IP-osoite)
- maksuttomien palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeet)
- rekisteröityyn kohdistetut muut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö (mukaan lukien rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden kampanjoihin liittyvät tiedot, kuten rekisteröidyn  asiakasnumero yhteistyökumppanin järjestelmissä)
- laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
- mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
- asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa ja medioissa (esim. reklamaatiot ja muut palautteet sekä asiakaspalvelupuheluiden tallenteet)
- suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot
- palvelun käyttöönottoa suositelleen henkilön nimi tai nimimerkki
- rekisteröidyn tuottama tai häntä koskeva aineisto (esim. rekisterinpitäjään liittyvässä sosiaalisessa mediassa tuotettu aineisto ja viestintä)
- tiedot rekisteröidyn julkaisemista ilmoituksista
- tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä, kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämistä rekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

Tietojen luovutus ja siirto

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Tietojen säilytysaika

Rekisteröidyn henkilökohtaisia tietoja säilytetään vain tarvittava aika, jotta voidaan täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja projektimyyntiä koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai kaikkien tietojensa poistamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun info@niementehtaat.fi

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Sinne on pääsy vain niillä henkilöillä, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä tietoja. Pääsy on rajoitettu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteri on tallennettu tietokantaan, joka on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä suojauskeinoilla.

Evästeet

Sivustollamme on evästeitä, jotka keräävät tietoa verkkosivustomme käyttäjistä.

Evästeet mahdollistavat esimerkiksi Google Analyticsin ja Facebookin markkinoinnin seurannan. Näiden tietojen avulla pyrimme parantamaan verkkosivustoamme ja kohdentamaan markkinointia onnistuneemmin. Evästeet voi ottaa pois käytöstä oman selaimesi asetuksista, jolloin käyntiäsi verkkosivustollamme ei voi seurata.